مقالات
17 فروردین 98
مکمل گلوتامین چیست؟
مکمل گلوتامین چیست؟ (موارد مصرف، زمان مصرف، میزان مصرف) ‌گلوتامین، اسید آمینه‌ای می‌باشد که در بیوسنتز پروتئین نقش اساسی دارد. گلوتامین یکی از اسید آمینه‌های موجود در بدن انسان می‌باشد و به طور طبیعی در بدن انسان می‌باشد و به طور طبیعی در بدن انسان تولید می‌شود. گردآوری و ترجمه: تیم ترجمه سرمه دان مدت زمان مطالعه: 15-20 دقیقه   کمبود گلوتامین: در شرایط خاص بدن نیازمند سطح ...