ارسال رایگان
کاندوم تاخیری مدل میوه‌های گرمسیری کدکس | 12 عددی

کاندوم تاخیری مدل میوه‌های گرمسیری کدکس | 12 عددی

Kodex Tropical Senses Condom 12PSC

گروه : بهداشتی
وضعیت : توقف تولید
برند : ناچ کدکس
متاسفانه این کالا دیگر توسط شرکت سازنده تولید نمی شود
- رایحه ی میوه های گرمسیری ولوبریکنت فوق العاده برای افزایش لذت جنسی
- لاتکس نازک و محکم برای بالاترین میل جنسی

  ارسال 24 ساعت در تهران

  ارسال 72 ساعت به شهرستان

ارسال در بسته بندی محرمانه

بدون ذکر نام محصول بر روی بسته

معرفی اجمالی

کاندوم کدکس مدل Tropical Senses (میوه های استوایی)

راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺪاوم و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. اﺧﯿﺮا اﻓﺮاد در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺬت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺖ. ﮐﺎﻧﺪوم ﻫﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ، ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را رﻓﻊ ﮐﺮده و راﺑﻄﻪ ای ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ و ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﮐﺎﻧﺪوم ﮐﺪﮐﺲ میوه های استوایی ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ دارد ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض واژن ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت زوﺟﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد. این ﮐﺎﻧﺪوم دارای ﻟﻮﺑﺮﯾﮑﺎﻧﺖ ﺑﺮای رواﻧﮑﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺎده ﺗﺎﺧﯿﺮی اﻧﺰال زود رس را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و راﺑﻄﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
 

ﻋﺼﺎره ﮐﺎﻧﺪوم ﮐﺪﮐﺲ ﻣﺪل Tropical Senses:

ﮐﺎﻧﺪوم ﮐﺪﮐﺲ Tropical Senses ﻣﯿﻮه ای ﺑﻮده و ﺣﺎوی آﻧﺎﻧﺎس، اﻧﺒﻪﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و اﻧﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ دارد؛ دارای راﯾﺤﻪ ای  ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب واژن ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
 

خصوصیات: 

- کاندوم میوه ای با رایحه مطبوع به منظور رفع بوی بد واژان.

- دارای لوبریکانت فوق العاده.

- لاتکس بسیار شفاف مقاوم و چرب به منظور افزایش میل جنسی.

-  این کاندوم فوق العاده تمامی نیاز های جنسی زنان سرد مزاج را براورده خواهد کرد.

-  شما با داشتن این محصول نیاز به ژل های گرم کننده نخواهید داشت.

-   این محصول با استفاده از لوبریکانت و رایحه گرم استوایی باعث لیز شدن و خیس شدن بیشتر واژن می گردد.

ناچ کدکس Nach Kodex 

تنها کاندومی است که از لاتکس 100% طبیعی تولید می شود، بنابراین کاملا ضد حساسیت است و چون هیچ ماده پلاستیکی در آن استفاده نشده و کاملا طبیعی است دارای خاصیت ارتجاعی فوق العاده است و در نتیجه هیچگاه در واژن جا نمی ماند. KODEX سه لایه است، هرگز پاره نمی شود، می توانید کاملا به آن اعتماد کنید.

 

مشخصات:

تعداد موجود در جعبه: ۱۲ عدد
مدل لاتکس: خاردار
خاصیت: تحریک و لذت جنسی بیشتر برای بانوان برای رسیدن به ارگاسم همزمان
مورد تایید FDA
ساخته شده با تکنولوژی اروپا و آمریکا
دارای مجوز از وزارت بهداشت

 

روش استفاده از کاندوم :

- هنگام استفاده از کاندوم خیلی آهسته آن را از لبه تعیین شده برای باز کردن بسته بندی باز کنید. برای باز کردن دقت داشته باشید که به سطح خارجی کاندوم با ناخن آسیبی وارد نکنید.

- پشت و روی کاندوم رو تعیین کنید. برای استفاده از کاندوم و آلوده نکردن پشت کاندوم به ترشحات آلت تناسلی، می‌بایست قبل از پوشیدن کاندوم پشت و روی آن را مشخص کنید. برای این کار کافی است تا چند  سانتی‌متر از کاندوم را باز کنید تا پشت و روی آن مشخص شود.

-  سر نگهدارنده‌ی منی در قسمت انتهایی کاندوم را بگیرید.

- با دست دیگر با دقت و به آرامی و بدون تماس ناخن با سطح کاندوم، آن را به روی آلت تناسلی خود که در حالت نعوظ قرار دارد بکشید.

- پس از انزال، در حالی که آلت هنوز در حالت نعوظ قرار دارد، باید نزدیکی را خاتمه داد و کاندوم را درآورد. مراقب باشید که کاندوم از روی آلت شما بیرون نیاید. خروج بایستی با گرفتن لبه کاندوم صورت گیرد تا از سر خوردن کاندوم و نشت منی جلوگیری شود. .

-  انتهای کاندوم را گره بزنید تا از خروج مایع منی از داخل آن جلوگیری کنید.

 

نکات مهم در طریقه استفاده از کاندوم :

- استفاده از کاندوم  باید پیش از شروع نزدیکی آغاز شود زیرا ترشحاتی که مردان پیش از انزال کامل دارند، ممکن است حاوی ویروس‌هایی نظیر اچ‌آی‌وی باشد و باعث سرایت بیماری گردد.

- در مواردی که احتمال بیماری نیست برای کاهش احتمال بارداری ناخواسته باید از تماس با ترشحات پیش از انزال کامل جلوگیری کرد چون احتمال وجود اسپرم در آن‌ها صفر نیست.

- کاندوم را باید بر روی آلت در حال نعوظ (راست شده) کشید و از آن طوری استفاده کرد که فضای خالی کوچکی در انتهای آن باقی بماند تا در زمان انزال مایع منی در آن جمع شود.

- نکته ای که در هنگام استفاده از کاندوم باید به آن دقت نمود این است که کاندوم باید تمامی طول آلت مردانه را تا ته بپوشاند.

- در زمان استفاده از کاندوم باید دقت کرد که کاندوم سوراخ نباشد و یا در اثر تماس با ناخن یا اجسام دیگر پاره نشود.

- در صورت پاره شدن کاندوم مردانه در حین مقاربت، باید مقاربت را بلافاصله متوقف کرده و از کاندوم جدیدی استفاده نمود. هم‌چنین ممکن است استفاده از روش‌های دیگر پیش گیری از بارداری در این موارد ضروری باشد.

- هنگام استفاده از کاندوم برای نرم کردن آن از روغن، وازلین و یا مواد مشابه استفاده نکنید زیرا این مواد به کاندوم آسیب رسانده و باعث خراب شدن آن می شوند و در این صورت احتمال حاملگی با کاندوم افزایش می یابد.

- در زمان استفاده از کاندوم برای لیز کردن آن می‌توان از ژل‌های روان‌کننده (لوبریکانت) مبتنی بر آب که در داروخانه‌ به فروش می‌رسد استفاده کرد.

 

نکات مهم در هنگام استفاده از کاندوم :

کاندوم ها را دور از حرارت، نور و رطوبت نگهداری نمایید تا لاتکس کاندوم خاصیت خود را از دست ندهد و با نزدیکی پاره نشود.

- از هر کاندوم یکبار استفاده کرده و از مصرف مجدد آن خود داری نمایید زیرا در این صورت احتمال حاملگی افزایش می یابد.

- قبل از استفاده از کاندوم به تاریخ انقضای آن توجه نمایید و از مصرف کاندوم های تاریخ گذشته و یا کاندوم هایی که چسبناک و یا شکننده اند خودداری نمایید.

- پس از استفاده کاندوم مصرف شده رادر یک قطعه کاغذ باطله پیچیده و در کیسه زباله بیندازید.

- هر چند این روش پیشگیری از بارداری روش موثری است ولی احتمال حاملگی با آن از قرص بیشتر است.

 

توضیحات ارسال:

 تمامی محصولات ارسالی به صورت محرمانه و بدون نام بردن از نام محصول ارسال می گردد.                                                                                                                                        

مشخصات
کشور سازنده : ایران
شرکت سازنده : انجیرطلایی
گروه : بهداشتی
نوع محصول : میوه‌ای, تنگ کننده
تعداد در بسته : 12
جنسیت مصرف کننده : آقایان
محدودیت سنی : 18سال
مجوز سازمان غذا و دارو : دارد
نظرات
در حال لود ...

یک دیدگاه جدید ثبت کنید :
   
محصولاتی که مشاهده کرده اید
پشتیبانی واتس اپ
مشاوره تغذیه و مکملمشاوره پوست و مومشاور خرید و پیگیری سفارش